Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành (hay, chi tiết)

I. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

– Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành là:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành - Kết nối tri thức

II. Một số quy định an toàn trong phòng thực hành

Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành - Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành - Kết nối tri thức

 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành (có đáp án)

Câu 1: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

A. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bàn bè trong lớp.

B. Có thể nhận biết hóa chất bằng cách ngửi hóa chất.

C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.

D. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

Câu 2: Hoạt động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm.

B. Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm.

C. Để hóa chất không đúng nơi quy định sau khi làm xong thí nghiệm.

D. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Câu 3: Biển báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?

A. Cấm uống nước

B. Cấm lửa

C. Chất độc sinh học

D. Chất ăn mòn

Bài tập trắc nghiệm An toàn trong phòng thực hành có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Câu 4: Phương án nào thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo?

Bài tập trắc nghiệm An toàn trong phòng thực hành có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

A. Chất phóng xạ

Bài tập trắc nghiệm An toàn trong phòng thực hành có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

B. Cấm nước uống

Bài tập trắc nghiệm An toàn trong phòng thực hành có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

C. Lối thoát hiểm

Bài tập trắc nghiệm An toàn trong phòng thực hành có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

D. Hóa chất độc hại

Câu 5: Khi làm thí nghiệm, không may làm vỡ ống hóa chất xuống sàn nhà ta cần phải làm gì đầu tiên?

A. Lấy tay hót hóa chất bị đổ vào ống hóa chất khác.

B. Dùng tay nhặt ống hóa chất đã vỡ vào thùng rác.

C. Trải giấy thấm lên dung dịch đã bị đổ ra ngoài.

D. Gọi cấp cứu y tế.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành