Khoa học tự nhiên 6 Bài 14: Một số nhiên liệu – Kết nối tri thức

Lý thuyết (hay, chi tiết)

I. Các loại nhiên liệu

– Nhiên liệu là những chất cháy được và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Đó là gỗ, than, dầu mỏ, khí đốt, xăng,…

– Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu được sử dụng để sưởi ấm, nấu ăn, chạy động cơ và phát điện.

– Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể rắn (than đá, gỗ,…), thể lỏng (xăng, dầu hỏa,…), thể khí (các loại khí đốt). Hầu hết các loại nhiên liệu nhẹ hơn nước (trừ than đá) và không tan trong nước (trừ cồn).

Khoa học tự nhiên 6 Bài 14: Một số nhiên liệu - Kết nối tri thức

II. Nguồn nhiên liệu, tính chất và cách sử dụng nhiên liệu

– Than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên là các nguồn nhiên liệu phổ biến

+ Than đá chứa nhiều tạp chất, khi đốt cháy sinh ra nhiều chất độc hại, là loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhất trong các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

+ Dầu mỏ và khí thiên nhiên thường tồn tại cùng nhau trong các mỏ dầu. Khi chưng cất dầu thô ta thu được các nhiên liệu là dầu hỏa, xăng và khí đốt.

 

– Một số tính chất của nhiên liệu:

+ Nhiên liệụ tồn tại ba trạng thái: rắn ,lỏng ,khí

+ Nhiên liệu dễ cháy, khi cháy tỏa nhiều nhiệt

+ Hầu hết các loại nhiên liệu nhẹ hơn nước (trừ than đá), và không tan trong nước(trừ cồn)

III. Sơ lược về an ninh năng lượng

– Tất cả hoạt động của chúng ta đều cần đến năng lượng.

– Các nguồn năng lượng thông thường là than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên (nhiên liệu hóa thạch), là nguồn năng lượng không tái tạo, sẽ cạn kiệt.

 

– Con người đã nghiên cứu các nguồn nănng lượng tái tạo: thủy điện, địa nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học,…

 


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 14: Một số nhiên liệu (có đáp án)

Câu 1: Thế nào là nhiên liệu?

A. Nhiên liệu là những vật liệu dùng cho quá trình xây dựng.

B. Nhiên liệu là những chất oxi hóa để cung cấp năng lượng cho cơ thể sống.

C. Nhiên liệu là một số chất hoặc hỗn hợp chất được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất hoặc chế tạo.

D. Nhiên liệu là những chất cháy được để cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người.

Câu 2: Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây?

A. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy.

B. Chẻ nhỏ củi.

C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít càng tốt.

D. Phơi củi cho thật khô.

Câu 3: Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hóa thạch?

A. Khí tự nhiên.                                          B. Dầu mỏ.

C. Than đá.                                                 D. Ethanol.

Câu 4: Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện. Lúc này, than đá được gọi là

A. nguyên liệu.                                                      B. nhiên liệu.

C. vật liệu.                                                            D. vật liệu hoặc nguyên liệu.

Câu 5: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào dưới đây?

A. Tùy nhiệt độ cần thiết để điểu chỉnh lượng gas.

B. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.

C. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.

D. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 14: Một số nhiên liệu – Kết nối tri thức