Tầm nhìn và sứ mệnh Edusmart (Holado Group)

Tầm nhìn và sứ mệnh Edusmart (Holado Group)

+ Giúp 1 triệu học sinh yêu thích các môn học tư nhiên Toán – Lý – Hóa

+ Đào tạo toàn diện học sinh từ thái độ học tập đến kiến thức kĩ năng học tập cũng như xác định được mục tiêu học tập mục tiêu cuộc đời.

Sứ mệnh của học viên Edusmart

1. Tôi học hết bài chứ không phải chỉ hết giờ

2. Bạn khác làm được, thì tôi cũng làm được. Bạn khác học được, tôi cũng học được.

3. Tôi sinh ra đã thông minh, tôi chắc chắn học giỏi

4. Tôi là người chăm chỉ và kỷ luật

5. Tôi yêu việc học của tôi​

Sứ mệnh của đội ngũ nhân viên Edusmart

1. Tôi luôn đặt lợi ích của tổ chức lên cao nhất

2. Tôi luôn trung thành vô hạn với tổ chức

3. Tôi luôn có mục tiêu và kế hoạch làm việc rõ ràng

4. Tôi luôn nhận trách nhiệm 100% cho mọi việc

5. Tôi luôn làm hết việc chứ không hết giờ

6. Tôi luôn sáng tạo để làm việc hiệu quả hơn

7. Tôi luôn suy nghĩ như người chủ của tổ chức

8. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày

9. Tôi luôn chủ động trong mọi việc

10. Tôi luôn kiên trì đến khi đạt được thành công