Chuyên đề dao động điều hòa – Con lắc lò so 

Chuyên đề dao động điều hòa – con lắc lò so bao gồm hệ thống lý thuyết đầy đủ và chi tiết, bao quát tất cả các dạng bài xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT, tóm tắt công thức giải nhanh dễ nhớ, dễ vận dụng – Bài tập luyện tập có hướng dẫn giải, bài tập trắc nghiệm có đáp án. Number one về chất lượng tài liệu