Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Dựa vào nội dung SGK và đọc kĩ các thông tin dưới đây em hãy:

Sắp xếp các thông tin theo diễn biến sự kiện bằng cách đánh mũi tên nối cách sự kiện đó lại với nhau.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Viết một đoạn văn ngắn trình bày mối liên hệ giữa các thông tin theo sơ đồ trên.

Lời giải:

Năm 938, với trận Bạch Đằng, Ngô Quyền đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng quân Nam Hán. Đến năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở Cổ Loa, quyết định bãi bỏ chưc Tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở Trung Ương, thi hành nhiều chính sách ổn định và phát triển đất nước. Nhờ vậy mà đất nước được yên bình.

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

Việc Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô và thiết lập triều đình mới ở trung ương thể hiện điều gì?

Tư tưởng cát cứ.
X Tinh thần độc lập, tự chủ.
Sự thần phục đối với nhà Nam Hán.

Việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?

X Chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta. Nền độc lập và chủ quyền của dân tộc vẫn được giữ vững.
Đánh dấu quá trình dựng nước được bắt đầu.
Đánh dấu quá trình thần phục của cá triều đại phong kiến nước ta với phong kiến phương Bắc.

 

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Điền tên các sứ quân vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ hướng tiến đánh thu phục các sứ quân thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Trình bày tóm tắt diễn biến quá trình thông nhất đất nước theo lược đồ.

Lời giải:

Tại đất Hoa Lư (Ninh Bình) xuất hiện nhân vật Đinh Bộ Lĩnh Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, Chiêu dụ được Sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác. Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương, các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Đến cuối năm 967, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nguyên nhân nào dẫn tới loạn “Mười hai sứ quân”?

Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
Đời sống nhân dân cực khổ nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
X Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tí và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

+) Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?

Trần Lãm
X Đinh Bộ Lĩnh.
Ngô Xương Xí.