Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 7Quan sát hình 60 – Tượng đài Quang Trung (tại gò Đống Đa – Hà Nội) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy trình bày ngắn gọn những nhiều biết về nhân vật lịch sử này.

Lời giải:

Những nét chính về sự nghiệp của vua Quan Trung:

– Năm 1771 : Cùng anh em dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

– Năm 1777 : Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định, lật đổ họ Nguyễn ở Đàng trong.

– Năm 1785 : Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

– Năm 1786 : Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

– Ngày 22/12/1788 : Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế) lấy niên hiệu Quang Trung.

– Năm 1789 : Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

– Từ 1789 đến 1792 : Vua Quang xây dựng vương triều Tây Sơn hùng mạnh.

– Ngày 15/9/1792 : Quang Trung đột ngột qua đời.

Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 7Em hãy điền vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những chính sách của vua Quang Trung trong việc phục hồi và xây dựng đất nước.

Lời giải:

Lĩnh vực Chính sách
Nông nghiệp Ban hành chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong; bỏ hoặc giảm tô thuế.
Thủ công nghiệp “Mở cửa ải, thông chợ búa”, khiến hàng hóa không bị ngưng đọng, sản xuất thủ công nghiệp phát triển.
Văn hóa – giáo dục Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường ở các làng, xã.Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của đất nước.
Quốc phòng Xây dựng một quân đội mạnh, gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh.

Tiếp tục thi hành chính sách quân dịch – ba suất đinh lấy một suất lính.

Ngoại giao Đối với nhà Thanh mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng mảnh đất của tổ quốc. Vua Thanh phải công nhận Quang Trung là quốc vương.