Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Điền các từ: thành Đại La, Hoàng thành vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi một vòng thành ngoài cùng gọi là gì?

Hoàng thành.
X La thành (gọi là Đại La).
Cấm thành.

+) Hoàng thành được xây dựng để làm gì?

Nơi làm việc, nơi ở của vua quan, quý tộc triều đình.
X Nơi chỉ dành cho vua, hoàng hậu và các cung tần, mĩ nữ ở.
Nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa cho nhân dân sống trong kinh thành.

 

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 7Quan sát sơ đồ dưới đây và đọc kĩ nội dung SGK, em hãy:

Điền tiếp những thông tin vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ để thấy rõ bộ máy nhà nước thời Lý.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Nêu nhận xét của em về bộ máy nhà nước thời Lý so với bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê (Bài 9).

Lời giải:

Chính quyền trung ương:

• Đứng đầu nước là vua, vua nắm mọi quyền hành. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

• Giúp việc cho vua có các đại thần, các quan văn, quan võ. Đó điều là những người thân cận của nhà vua nắm giữ.

Chính quyền địa phương:

• Nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ (châu), đặt các chức tri phủ, tri châu. Dưới lộ là phủ, huyện, hương (xã).

=> Bộ máy nhà nước thời Lý cơ bản giống bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê nhưng hoàn thiện hơn.

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Em hãy nối những thông tin trong khung màu xanh với những thông tin trong khung màu đỏ để thấy rõ việc tuyển chọn và nhiệm vụ của mỗi lực lượng trong quân đội nhà Lý.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7