Bài 22: Các Đới Khí Hậu Trên Trái Đất

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát hình 58 trang 67 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong hình 1:

– Vòng cực Bắc, vòng cực Nam, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, Xích đạo.

– Hãy điền tiếp tên các đới khí hậu trên Trái Đất vào chỗ chấm (…) ở hình bên cho đúng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào: Các cực, vòng cực, chí tuyến. Hãy trình bày tên từng đới khí hậu từ Bắc cực đến Nam cực và nói rõ giới hạn của từng đới.

Lời giải:

Từ Bắc cực đến Nam cực có các đới khí hậu lần lượt là:

-Hàn đới (đới lạnh) có giới hạn từ cực Bắc đến vòng cực Bắc.

– Ôn đới (đới ôn hòa) có giới hạn từ vòng cực Bắc đến chí tuyến Bắc.

– Nhiệt đới (đới nóng) có giới hạn từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Ôn đới (đới ôn hòa) có giới hạn từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

– Hàn đới (đới lạnh) có giới hạn từ vòng cực Nam đến cực Nam.

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung trong SGk và hình 1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây một số đặc điểm chủ yếu của mỗi đới:

Đới Góc chiếu sángcủa ánh sáng Mặt Trời trong năm Lượng nhiệt trong năm Lượng mưa trung bình năm (mm) Gió thổi thường xuyên
ĐỚI NÓNG(NHIỆT ĐỚI) …………….. …………….. …………….. ……………..
ĐỚI ÔN HÒA(ÔN ĐỚI …………….. …………….. …………….. ……………..
ĐỚI LẠNH(HÀN ĐỚI …………….. …………….. …………….. ……………..

Lời giải:

Đới Góc chiếu sángcủa ánh sáng Mặt Trời trong năm Lượng nhiệt trong năm Lượng mưa trung bình năm (mm) Gió thổi thường xuyên
ĐỚI NÓNG(NHIỆT ĐỚI) Quanh năm có góc chiếu sáng của Mặt Trời lúc giữa trưa tương đối lớn. Lượng nhiệt hấp thụ lớn 1000 – 2000mm Gió Tín phong
ĐỚI ÔN HÒA(ÔN ĐỚI Góc chiếu sáng của Mặt Trời trong năm chênh nhau nhiều Lượng nhiệt hấp thụ trung bình 500 – 1000mm Gió Tây ôn đới
ĐỚI LẠNH(HÀN ĐỚI Góc chiếu sáng của Mặt Trời rất nhỏ Lượng nhiệt hấp thụ nhỏ Dưới 500mm Gió Đông cực