Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 7 ): Quan sát hình 8 – Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các tượng gốm này gắn với vị vua nào của Trung Quốc?

Chu Nguyên Chương.
Hốt Tất Liệt.
X Tần Thủy Hoàng.

+) Vị vua này (em vừa lựa chọn ở ý trên) thuộc triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc?

X Nhà Tần.
Nhà Hán.
Nhà Đường.

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Dựa vào nội dung bài học, em hãy điền những thông tin cần thiết vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy những nét khái quát về xã hội Trung Quốc thời phong kiến.

Lời giải:

Thời kỳ Những sự kiện chính
Thời Tần – Hán Thời Tần, chế độ phong kiến Trung Quốc đã được hình thành. Tần Thủy Hoàng thi hành chế độ pháp luật hà khắc.

Thời Hán xóa bỏ các chính sách hà khắc thời Tần, khuyến khích phát triển nông nghiệp và tiến hành chiến tranh xâm lược.

Thời Đường Là thời kì cực thịnh của phong kiến Trung Quốc:

– Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện.

– Kinh tế phát triển xã hội ổn định.

– Nhà Đường đem quân xâm lược các nước láng giềng.

Thời Tống – Nguyên Sau nhiều năm chia cắt, Trung Quốc được thống nhất dưới triều Tống nhưng không còn phát triển mạnh như trước nữa.

Nhà Nguyên thi hành chính sách phân biệt đối xử giữa các dân tộc, nhân dân Trung Quốc khổ cực nổi dậy đấu tranh.

Thời Minh – Thanh Năm 1368, nhà Minh được thành lập nhưng ngay sau đó quân Mãn Thanh từ bắc tràn xuống chiếm toàn bộ Trung Quốc và lập ra nhà Thanh.

Thời này mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng dần xuất hiện ở Trung Quốc.