Soạn bài Đàn Ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Chân trời sáng tạo

Soạn bài Đàn Ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

* Sau khi đọc

Nội dung chính: 

Văn bản nói về  tầm quan trọng của đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc và sự đón nhận của dàn nhạc cải lương đối với đàn ghi-ta phím lõm.

Soạn bài Đàn Ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương - Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 126 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Vẽ sơ đồ các ý chính của văn bản trên. Có thể tham khảo mô hình như sau:

Soạn bài Đàn Ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương - Chân trời sáng tạo

Mỗi khía cạnh của thông tin cơ bản trong bài gắn với những hình ảnh minh họa nào?

Trả lời:

Mỗi khía cạnh của thông tin trong bài gắn với hình ảnh minh họa 1,2,3

– Khía cạnh 1: hình ảnh 1

– Khía cạnh 2: hình ảnh 2,3

Câu 2 (trang 126 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nêu tác dụng của sơ đồ nhánh đính kèm (Hình 2) trong bài.

Trả lời:

Giúp liệt kê rõ ràng các nhạc cụ phổ biến trong dàn nhạc cải lương. Từng loại nhạc cụ được chia thành những bộ như thế nào, giúp người đọc hiểu rõ hưn về nhạc cụ trong dàn nhạc cải lương

Câu 3 (trang 126 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Ngoài nghệ thuật cải lương, bạn có biết bộ môn nghệ thuật nào ở Việt Nam có tiếp nhận những yếu tố hiện đại từ nước ngoài trên nền tảng nghệ thuật cổ truyền hay không? Bạn đánh giá như thế nào về sự tiếp nhận này?

Trả lời:

Đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt). Về sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm.

Đây là một sự tiếp nhận khá bổ ích cho nghệ thuật ở Việt Nam. Chọn và học hỏi những cái hay của nước ngoài và đem về cải tiến, nâng cao các loài hình nghệ thuật nước nhà

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác: