Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dẫu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Nếp uốn của núi được hình thành do:

(…..) Lực bị nén ép theo phương nằm ngang

(…..) Vận động nâng lên, hạ xuống (theo chiều thẳng đứng) của vỏ Trái Đất

Trả lời:

Nếp uốn của núi được hình thành do:

(  X  ) Lực bị nén ép theo phương nằm ngang

(…..) Vận động nâng lên, hạ xuống (theo chiều thẳng đứng) của vỏ Trái Đất

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hỉnh 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

* Vị trí A ở hình bên là:………………………………………………………………………..

* Vị trí B ở hình bên là: ………………………………………………………………………..

Trả lời:

* Vị trí A ở hình bên là: Địa lũy

* Vị trí B ở hình bên là: Địa hào

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

Trả lời:

Trên lược đồ đã xảy ra hiện tượng đứt gãy do vận động kiến tạo theo phương nằm ngang, hình thành nên địa hào ngập nước Biển Đỏ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *