Khoa học tự nhiên 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng (hay, chi tiết)

I. Chuyển hóa năng lượng

Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Ví dụ: 

Khoa học tự nhiên 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng - Kết nối tri thức

II. Định luật bảo toàn năng lượng

– Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

 

Rót nước vào cốc nước đá. Nước đã truyền nhiệt năng cho đá làm đá tan.

– Định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác”.

Ví dụ: 

Khoa học tự nhiên 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng - Kết nối tri thức

 

 

Khoa học tự nhiên 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng