Khoa học tự nhiên 6 Bài 5: Đo khối lượng – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 5: Đo khối lượng (hay, ngắn gọn)

1. Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng

– Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam (kilogram), kí hiệu là kg.

+ Ngoài ra còn dùng các đơn vị khác:

Đơn vị lớn hơn ki lô gam (kg) là: tấn, tạ, yến.

1 tấn = 1000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg

Đơn vị nhỏ hơn ki lô gam (kg) là: lạng (hg), gam (g), miligam (mg)…

1 hg = 100 g; 1 kg = 1000 g = 1000000 mg

– Để đo khối lượng người ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau: Cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân Roberval,…

Cân đồng hồ: để cân khối lượng vật nhỏ đến vừa

Khoa học tự nhiên 6 Bài 5: Đo khối lượng - Chân trời sáng tạo

Cân Roberval: để cân hóa chất hoặc các vật có khối lượng nhỏ

Cân điện tử: có nhiều loại, tùy vào mục đích sử dụng từ cân các vật có khối lượng rất nhỏ như cân hóa chất, cân vàng đến cân hàng hóa…

2. Thực hành đo khối lượng

Khi đo khối lượng của một vật bằng cân, ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ước lượng khối lượng vật cần đo.

Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.

Bước 3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo.

Bước 4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân.

Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.

 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 5: Đo khối lượng (có đáp án)

Câu 1. Dụng cụ nào sau đây không dùng để đo khối lượng?

A. Cân bằng

B. Cân điện tử

C. Cân đồng hồ

D. Cân y tế

Câu 2. Muốn cân một vật cho kết quả đo chính xác ta cần làm gì?

A. Đặt cân ở vị trí không bằng phẳng.

B. Để vật lệch một bên trên đĩa cân.

C. Đọc kết quả đo khi kim chỉ của đồng hồ đã ổn định.

D. Đặt cân ở mọi vị trí đều cho kết quả chính xác.

Câu 3. Vì sao ta cần phải ước lượng khối lượng trước khi cân?

A. Để rèn luyện khả năng ước lượng

B. Để chọn cân phù hợp

C. Để tăng độ chính xác cho kết quả đo

D. Cả A và C đúng

Câu 4. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 750 g. Con số này có ý nghĩa gì?

A. Khối lượng bánh trong hộp.

B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.

C. Sức nặng của hộp bánh.

D. Thể tích của hộp bánh.

Câu 5. Cân một túi hoa quả, kết quả là 15 634 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là

A. 1 g.

B. 5 g.

C. 10 g.

D. 100 g.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 5: Đo khối lượng – Chân trời sáng tạo