Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tế bào – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 17: Tế bào (hay, ngắn gọn)

1. Khái quát chung về tế bào

Tế bào là gì?

– Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể của mọi sinh vật.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tế bào - Chân trời sáng tạo

Kích thước và hình dạng của tế bào ra sao?

– Trong cơ thể sinh vật, tế bào có hình dạng và kích thước đa dạng, phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhận.

 

Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tế bào - Chân trời sáng tạo

Tế bào được cấu tạo bởi các thành phần chính nào?

– Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính là:

Màng tế bào: có chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào

Chất tế bào: là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào

Nhân tế bào/vùng nhân: là nơi chứa vật chất di truyền và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

 

2. Sự sinh sản và lớn lên của tế bào

Tế bào lớn lên như thế nào?

– Tế bào thực hiện sự trao đổi chất để lớn lên đến một kích thước nhất định.

Thế nào là sự sinh sản của tế bào?

– Một số tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con gọi là sự sinh sản của tế bào.

Sự lớn lên và sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì? 

– Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, ngoài ra nó còn giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoạc tế bào chết ở sinh vật.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 17: Tế bào (có đáp án)

Câu 1: Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?

A. Con lật đật                C. Chiếc bút chì

B. Cây thước kẻ              D. Quả dưa hấu

Câu 2: Mũi tên đang chỉ vào phần nào của tế bào?

A. Chất tế bào                C. Nhân tế bào

B. Thành tế bào              D. Màng tế bào

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?

A. Có nhân chưa hoàn chỉnh

B. Có roi hoặc lông giúp hỗ trợ di chuyển

C. Có các bào quan có màng

D. Có ribosome

Câu 4: Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?

A. Đa số không có thành tế bào

B. Đa số không có ti thể

C. Nhân tế bào chưa hoàn chỉnh

D. Có chứa lục lạp

Câu 5: Một tế bào tiến hành sinh sản 3 lần liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào?

A. 3 tế bào            B. 6 tế bào            C. 8 tế bào            D. 12 tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tế bào – Chân trời sáng tạo