Toán lớp 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Chương 2-Luyện tập trang 84

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a. 4725 : 15

4647 : 82

4935 : 44

b. 35 136 : 18

18 408 : 52

17 826 : 48

Lời giải:

Giải bài 1 trang 84 sgk Toán 4 (Luyện tập) | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4): Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Lời giải:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4): Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 3 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4): Phép tính sai ở đâu:

Giải bài 4 trang 84 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a. Tính sai ở lượt chia thứ 2: Số dư 95 lại lớn hơn số chia 67

Sau đó lại lấy 95 : 67 được 1

Vì thế đáng lẽ 564 : 76 được 8 dư 28 thì lại tính ra 564 : 67 được 71 dư 28

b. Tính sai ở bước ba, số dư là 17 thì bài toán có số dư là 47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *