Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Đại Số - Chương 1-Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6. Lời giải ( xy – 1).(x3 – 2x – 6) =  xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6) =  xy.x3 +  xy.(-2x) +  xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6) =  x(1 + 3)y - x(1 + 1)y […]

Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Đại Số - Chương 1-Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ, Toán lớp 8

Để xem lời giải chi tiết SGK Toán lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn   Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4: - Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý. - Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức […]