Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1- Bài 5: Dựng hình bằng thước và com-pa. Dựng hình thang

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Bài 29 (trang 83 SGK Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn B = 65o. Lời giải: Các bước dựng hình: - Vẽ đoạn BC = 4cm. - Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 65o. - Vẽ đường thẳng a qua C […]

Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 4 trang 76: Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB. Qua D vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt AC ở E. Bằng quan sát, hãy nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên […]