Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-Ôn tập chương 1 phần Hình học

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn 1 (trang 110 sgk Toán 8): Phát biểu định nghĩa tứ giác. Trả lời: Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên […]

Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Bài 83 (trang 109 SGK Toán 8 Tập 1): Các câu sau đúng hay sai? a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi. c) Hình thoi là tứ giác có […]

Giải bài tập SGK toán 8 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 100: Cho hai đường thẳng song song a và b (h.93). Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng b. Gọi độ dài […]