Giải bài tập SGK toán 6 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 6

Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn Bài 1: Đoạn thẳng AB là gì? Lời giải: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. (trang 115 SGK Toán 6 tập 1) Bài 2: Cho […]

Giải bài tập SGK toán 6 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 6

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 125: Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm thế nào ? Lời giải Dùng sợi dây để “ chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau ta làm như sau: - Ta đặt […]

Giải bài tập SGK toán 6 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-bài 6: Đoạn thẳng

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 6

Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn thẳng RS. Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS. b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ... Lời giải: Hai phần này chính […]

Giải bài tập SGK toán 6 tập 1 Phần Hình Học - Chương 1-bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 6

Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 108: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ? Lời giải Ta lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: […]