Giải bài tập SGK toán lớp 4 Chương 1-Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 4

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 4): Viết và đọc số dọc theo bảng: Lời giải: Viết và đọc các số từ trên xuống dưới như sau: 32000000: Ba mươi hai triệu 32516000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn 32516497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi […]

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Chương 1-Ôn tập các số đến 100 000

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ, Toán lớp 4

Để xem lời giải chi tiết SGK Toán lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn   Bài 1 (trang 3 SGK Toán 4): a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... Lời giải: Đếm […]