Giải bài tập SGK toán lớp 3 kì 1 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000- Bài hình vuông

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 3

Bài 1 (trang 85 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông? Lời giải: * Hình EGHI là hình vuông * Hình ABCD và Hình MNPQ không phải là hình vuông Bài 2 (trang 86 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau: Lời giải: + […]

Giải bài tập SGK toán lớp 3 kì 1 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000-bài Hình chữ nhật

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 3

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật? Lời giải: + Hình MNPQ và hình ERTU là hình chữ nhật + Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật Bài 2 (trang 84 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài các cạnh […]