Giải bài tập SGK toán lớp 5 Chương 2-Bài Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 5

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 5): Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó. Trường Số học sinh Số học sinh nữ Tỉ số […]

Giải bài tập SGK toán lớp 5 Chương 2-Bài Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 5

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 5): Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh? Lời giải: Trường Vạn Thịnh có: 552 : 92 x 100 = 600 (học sinh) Đáp số: 600 học sinh. Bài […]