Giải bài tập SGK toán lớp 5 Chương 2-Bài Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 5): Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng? a) 2,35 b) 301,80 c) 1942,54 d) 0,032 Lời giải: - Học sinh tự đọc các số thập phân. Số thập phân 2,35 301,80 1942,54 0,032 […]

Giải bài tập SGK toán lớp 4 Chương 1-Ôn tập các số đến 100 000

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ, Toán lớp 4

Để xem lời giải chi tiết SGK Toán lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn   Bài 1 (trang 3 SGK Toán 4): a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... Lời giải: Đếm […]

Sự Khác Biệt

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ

Phương Pháp Học Tập Thông Minh Edusmart Có Gì Khác Biệt So Với Các Phương Pháp Được Áp Dụng Ở Các Lớp Học Và Trung Tâm Khác Định hướng giảng dạy Các nơi khác dạy theo lớp nhiều học sinh và một giáo trình duy nhất dành cho tất cả học sinh. Giáo viên đứng […]

Giải bài tập SGK toán lớp 3 kì 1 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung- Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ, Toán lớp 3

Để xem lời giải chi tiết SGK Toán lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn Bài 1 (trang 3 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) : Lời giải: Bài 2 (trang 3 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào ô trống: Lời giải: Bài 3 (trang 3 SGK Toán 3): Lời giải: Bài 4 […]

Tuyển sinh 2018 và những thay đổi

Posted Leave a commentPosted in Chia sẻ

Thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm 2018. Từ năm 2018, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến 2 chữ số thập […]